Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

Torsdag den 13. september 2018 kl. 19.30

i Sportscafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt.

Som optakt er foreningen været ved middagen der starter kl. 18.30.

Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendigt senest den 10. sept.


Gratis tilmelding til spisning - KLIK her 

Ledergruppens forslag til valg ved generalforsamlingen er genvalg på alle poster.


Bob Stævne i Sinding
30 års jubilæums
For alle interesserede, dog max. 96 par
Vær med til at udbrede den ædle sport.
 
Søndag den 4. november 2018 kl. 10.00
Sinding- Ørre Midtpunkt
 
Pris 50 kr. pr. person
Tilmelding senest d. 31. oktober 2018
Mail: bob@sindinggif.dk   tlf. 23461069 – 20435280- 21151402


Sinding G.I.F. | Skoletoften 7 | 7400 Herning | CVR.: 31 90 81 75