Sinding MTB kører igen i 2018 rundt på kryds og tværs af det lokale opland.

Vi fortsætter med at markere os i det midtjyske som en klub der spænder bredt over de medlemmer der vælger at melde sig ind i Sinding MTB.

I 2017 var der 17 medlemmer i klubben + en håndfuld som forhåbentlig tiltræder i 2018.
 

MTB Udvalget

Sinding MTB består af et udvalg på 5 personer:
Chresten Frederiksen
Jacob Pilgaard
Henrik Boelskifte
Lars Flindt Jørgensen
Stefan Lindholt

 

Kontingent

200,- årligt
100,- børnetræning
Kontingent betales gerne inden 15. januar.

 

Træning i Sinding MTB

Al træning lægges op på facebook som begivenheder i ”Sinding MTB – Intern” (gruppe for medlemmer af- og tilknyttede til Sinding MTB)

  • Hver onsdag kl 18:30 fra enten Sinding Midtpunkt eller et sted i Herning (hold 1). 
    • Varighed af 1-2 timer
    • Turene planlægges på skift af personerne i udvalget
  • (NYT) Tirdsage kl 17.30 fra Sinding eller Ørre kører et hold 2 på forsøgsbasis. 
  • Weekendture planlægges løbende rundt omkring i området, og kan være af længere varighed.
  • Hver fredag kl 16 fra Marts måned er der børnetræning et sted i området.

Løb arrangeret af Sinding MTB

  • Sinding Daw MTB - byfest
  • Per P. Cykler MTB Cup

Sinding MTB Track

Hele idéen med Sinding MTB startede med et MTB spor i Sinding kommuneplantage.
Vi har af Herning kommune fået lov til at anlægge sporet frit, blot det harmonerer med resten af skovens brugere.
Der vil typisk være 2-5 spordage om året hvor vi vedligeholder og udbygger sporet.
Her regner vi med opbakning fra klubbens medlemmer.
i 2017 fik vi anlagt en ny sti der fører fra Søvndalvej over til Merrildvej, så man undgår at komme ud på sofiendalvej til og fra skoven.

En ny sløjfe blev etableret på sporet.
I 2018 håber vi at kunne renovere og vedligeholde en stor del af sporet, da det store besøgstal slider godt på ruten.

Cykeltøj

Vi har vores eget cykeltøj fra Marcello Bergamo, som kan bestille via klubben.
Vi designer nyt tøj til 2018, som bestilles ultimo januar måned.

Ved nyt design vil der være mulighed for at få tøjet billigere end ellers.
Hvert år samler vi sammen hvis nogen mangler (min. 5 stk ved bestilling). Her er der dog fuld pris.

 

Sinding G.I.F. | Skoletoften 7 | 7400 Herning | CVR.: 31 90 81 75