Vagtplan køkken og kaffebar 2018
Køkken og kaffebars-personale kan kontakte Grethe 20889415 eller Bodil 30635825
Onsdag den 30.5..
Opgaver: Grille pølser samt sælge pølser, øl og vand til bankospillerne
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:       
16.30             19.00             2                    Johannes Petersen                                  29410364      B
Kenneth Thulstrup                                  21773335      G
 
 
 
Torsdag den 31.5.
Køkken og kaffebars-personale kan kontakte Grethe 20889415 eller Bodil 30635825
Opgaver:       Klargøring af kaffebaren samt tænde for friture og grill                                       Start:                      Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
15.30             17.00             2                    Grethe Thulstrup                                     20889415
                                                                 Bodil Jensen                                             30635825
Opgaver: Smøre boller, lave lagkager samt dække kaffebord til bobspillere:     
14.00                                                        Lis Mortensen                                         51376723      B                                                               Karen Birkebæk                                      97136156      G
Opgaver: Køkken og kaffebar gøres endelig klar til åbning klokken 17.00
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
16.30             19.30             2                    Lene Jensen                                              61756011      B                                                               Lene Kidde                                               30137003      G
16.45             19.45             1                    Else Christensen                                      20165622      G
17.15             20.15             1                    Line Jensen                                              40918062      B
Opgaver: Kaffe, the, boller med pålæg og småkager til bobspillerne i den lille sal
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
19.30             ca.21.45        2                    Anni Olesen                                             22381887      B
19.30                                                        Kirsten Dam                                             25530592      B
Opgaver: køkken og kaffebar salg, opfyldning m v. Husk at slukke frituren samt grillene
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
19.30             21.30/22.30                        Dagmar Holm                                          28393910      G                                                               Jytte Hoffmann                                       40149419      B
 
 
 
Fredag den 1.6.:
Køkken og kaffebars-personale kan kontakte Grethe 20889415 eller Bodil 30635825
Opgaver: brygge kaffe og the, samt fløde og sukker til kroketspilerne til 09.15
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
08.00             11.15             3                    Ruth Nors                                                29467539      B                                                               Kathe Petersen                                        27642608      G
09.00             11.15                                   Diana Lindholt                                         29723835      G
Opgaver: Grille ?? pølser og ??? koteletter samt ordne ta´-selv-bord med salat m.v. til klokken ca.11.40 de første spillere og de sidste 12.15 samt tænde frituren samt brygge kaffe til kroketspillerne til klokken 14.30
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
11.00             14.15             5                     Ingerlise Jørgensen                                61674865      G                                                               Sara Jacobsen                                         60886086      G                                                               Karen Iversen                                         21558507      G                                                               Grethe Thulstrup                                    20889415      G
                                            2 grill            Kristian Jørgensen                                  20866424      B                                                               Knud Erik Jensen                                    24243278     B              
Opgaver: Køkken og kaffebar salg, opfyldning m.v.
Start:            Slut:
14.15             17.15             2
Opgaver: Køkken og kaffebar salg, opfyldning m.v.
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:       
16.30             18.30                                   Birte Tønnesen                                        24246147     B
Opgaver: Køkken og kaffebar salg, opfyldning m.v.
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
17,00             20.00                                   Lisbeth Tushen                                        29365332      G
 
17.45             20.30             5
                                                                  Anne Marie Søe Nørgaard                      20377055      B
                                                                 Bente Riis                                                 232893          B                                         Peter Riis (har vagt, men vil gerne hjælpe                   B
                                                                 hvis han ikke bliver kaldt på vagt)
                                                                 Mette B. Jensen                                       24276289      B
                                                                 Line Ormstrup                                         22837306      B
Friture:
17.00             20.00             1                    Sofie og Sandra Jørgensen                       28231180      B??               
Opgaver: salg, opfyldning m.v. samt oprydning af køkken. Husk at slukke frituren samt grill
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
20.15             luk                 3                    Myrna Nielsen                                         29807715      G                                                               Dorit Andersen                                        20120983      G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag den 2.6 .
Inga 30706064 eller Bodil 30636325 kontaktes af køkken og klaffebars-personer, hvis der er brug for hjælp
Opgaver: Stille borde op til og dække borde op til formiddagskaffen
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                       Telefon:
9.00               10.00             2                    Bengt                                                       29267925     B
                                                                 Bodil                                                         30635825
Opgaver: Klargøring af køkken og kaffebar til åbning klokken 10.00 samt tænde frituren og grill
Samt lave kaffe til kagekonkurrencen
Opgaver: Brygge samt stille kaffe, rundstykker med engangsservice på et rullebord til de personer, der griller helstegt til klokken ca. 10.15
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
9.30               12.15             2                    Anna Andsbjerg                                      40110108      B                                                               Lotte Henneberg                                     24624297       G
11.00             14.30             2                    Sidsel Hansen                                          60121608      G                                                              
Opgaver: Køkken og kaffebar salg, opfyldning samt brygge kaffe til kagekonkurrencen m.v.
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
12.00             15.15             2                    Ilse Bogh                                                  28912509      B
                                                                  Vibeke Andersen                                     22949701      G
Opgaver: Køkken og kaffebar salg, opfyldning samt begyndende forberedelse af servering til hel-stegt m.v.
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
14.30             17.45             2                    Else Marie Vallebæk Ørvind                   29369759      B
15.00             17.45                                   Mia Bækgaard Andersen                        25600661      G
 
 
Friture:
17.00             19.00             3                    Freya, Cecilie og Julie                                                   B                                        
Opgaver: Køkken og kaffebar salg, opfyldning m.v.
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
17.30             20.15             3                    Tove Justesen                                          51949153     G                                                               Alvin Justesen                                          23428666     G
                                                                 Anna Nielsen                                           29925265       B
Forberedelse af samt servering af hel-stegt, opvask m.v. efter hel-stegt:
17.30             20.15                                   Kristian Nytoft                                         23306099      B
Bjarne Nielsen                                         40385429      B
                                                                 Jan Jensen                                                20326212      B
                                                                 Margit Jensen                                          25347225      B
                                                                 Jørgen Jensen                                                                B
Gerne 2 mere, hvis nogen kan og vil                                                
Bodil giver en hånd, hvor der er behov                                                                  30635825
Opgaver: Køkken og kaffebar salg, oprydning m. v.
Start:             Slut:               Antal             Navn:                                                        Telefon
20.00             luk                 2                    Helma Dam                                              51210169      B                                                               Erla Thronheim                                                               B                                        
 
 
 
 
 
Søndag den 3.6.
Køkken og kaffebars-personale kan kontakte Grethe 20889415 eller Bodil 30635825
Opgave: Hente rundstykker hos Bageren i Menu i Vildbjerg – de er klar klokken 8.15 100 stk.
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
8.30                                     1                    Bengt                                                        29923848      B
Opgaver: Lave kaffe, skære rundstykker over, anrette smør, samt sodavand i kasse til børn til formiddagskaffe klokken ca. 10.15 samt vaske op efter formiddagskaffen (meninghedsrådet stiller opvasken på rullevogne)
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
9.00               12.15             3                    Lotte Koch                                               40370860      G
                                                                 Freddy Skov Christensen                                              G
                                                                 Lie                                                                                  G
Opgaver: Køkken og kaffebar klargøres til åbning klokken 10.00 husk at tænde frituren og grill
Start:            Slut:              Antal             Navn:
9.30               12.45             2                    Anna Lindholm                                        29923848      B
                                                                 Heidi Nielsen                                           21448637      B
Opgaver: Køkken og kaffebar salg, opfyldning m.v.
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
12.00             luk                 2                    Line Mouritsen                                        30117133      B
                                                                 Maja Bang                                               23238478      B
13.00             luk                 1                    Marlene Søgaard                                    22033079      G
Opgaver: Pakning af naturalier samt andre effekter til auktion
Start:            Slut:              Antal             Navn:                                                        Telefon:
14.00                                   7                    Grethe Thulstrup                                    20889415   
Philip Nielsen                                          23271245      B
Kenneth Thulstrup                                       21773335     G
Lisbeth Tushsen                                       29365332       G
Kristian Nytoft                                        23306099      B
Johannes O. Pedersen                             29410364      B                       
                                                                 Jeppe Schreiber                                                               B                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulige til 2020 eller i pressede situationer for at få besat nogle poster/vagter.
Jane Leth                                                  20739504  
Laila Jørgensen                                        61286184
Hanne Dam Andsbjerg                            29639262      
Inga Pedersen                                          30706064      
Karina Krogh                                            23475268     
Rasmus Skov                                             27821369
Ditte            
Merethe Rusbjerg                                   22240265  
Karin Wraae                                            51264631    
Lars Lodahl                                              29410364
Imorgen Vilstrup                                     25375749            
Majbrith Sederstrøm                                                    B
Erik Nielsen                                              20708740
 
 
Sinding G.I.F. | Skoletoften 7 | 7400 Herning | CVR.: 31 90 81 75