Fortegnelse

Fortegnelse over behandling af personoplysninger
 

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening
Skoletoften 7
7400 Herning
CVR.: 31 90 81 75
 
( sidst ændret den 7. februar 2018 )
 
  
 

 1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Sinding GIF. er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
          Kontaktoplysninger:
 
          Formand Gitte Jensen
          Hjortebakken 7
          7400 Herning
          Mobil 30844582
          Mail: formand@sindinggif.dk
 
 
Som udgangspunkt behandler Sinding GIF ingen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.
 
 

 1.   Hvad er formålene med behandlingen?

Indhentning af børneattester, på træner og ledere
 

 1.   Hvilke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, behandler vi?

            CPR-nummer.
 

 1.   Hvem behandler vi oplysninger om?
    Der behandles oplysninger for de trænere og ledere hvor det er lovpligtigt at indhente børneattester.
   
 2.  Hvem videregives oplysningerne til?
   Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nummer til politiet. Herudover videregives personoplysninger i form af CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold til DIF og DGI, hvis en   børneattest har anmærkninger

   
 3.  Hvornår sletter vi i foreningen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse?
   Børneattest oplysninger opbevares så længe personen fungerer i sit virke.
   
 4.  Hvordan opbevarer vi de personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse?

            Børneattester opbevares forsvarligt hos formanden.
 

 1.  Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?
   Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til   Datatilsynet.
   
 2.  Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?

Vi benytter Conventus og har en databehandleraftale med firmaet. Conventus foretager automatisk sletning af personoplysninger efter fastsat procedure.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk